Izvanredni prijevoz

Prijevoz vozilima koja sama ili s teretom premašuju propisane dimenzije ili ukupnu masu, odnosno propisana osovinska opterećenja, smatra se izvanrednim prijevozom (Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama – NN 51/10). Izmjene i dopune 84/10 i 145/11.

Izvanredni prijevoz može se obaviti samo na temelju dozvole za izvanredni prijevoz, ako stanje javne ceste i prometa na njoj to dozvoljava.
Dozvola za izvanredni prijevoz može se izdati samo za prijevoz nedjeljivog tereta, ako se ovaj prijevoz ne može obaviti drugim prijevoznim sredstvima.
Uvjeti i način na koji se izvanredni prijevoz može obaviti, određuje se u dozvoli za izvanredni prijevoz.
Dozvolu za izvanredni prijevoz izdaje nadležna Ispostava Sektora za održavanje Hrvatskih cesta d.o.o na čijem području započinje prijevoz, a na temelju podnesenog zahtjeva, odnosno, u slučaju kada se izvanredni prijevoz treba obaviti na:

  • državnoj cesti
  • državnoj i nerazvrstavnoj cesti
  • više javnih cesta razvrstanih kao autocesta, državna, županijska i lokalna cesta

Za obavljanje izvanrednog prijevoza u međunarodnom cestovnom prometu strani prijevoznik također mora imati dozvolu za izvanredni prijevoz. Dozvolu izdaje nadležna Ispostava Sektora za održavanje Hrvatskih cesta d.o.o a na temelju zahtjeva koji strani prijevoznik podnosi posredstvom pravne ili fizičke osobe registrirane za obavljanje otpremničke odnosno agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu (link na Zakon o prijevozu u cestovnom prometu).
Mjerila za izračun naknade, te izračun naknade za izvanredni prijevoz propisana su Pravilnikom.

Visina i način plaćanja troškova izdavanja dozvole za izvanredni prijevoz i troškova kontrole osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila utvrđeni su Odlukom.

Tekst je preuzet sa Hrvatske ceste – izvanredni prijevoz